5/2017

  • Čistenie Tríbečského pohoria (CHKO Ponitrie, AQUILA, KST Solčany)

10/2017

  • Brnčalka
  • ... a CHODÍM PO HORÁCH (Ďakujeme ......)

12/2017

  • ... Čierny hrad ... Zlatno ...
  • pečeni vanočnych oplatok
  • Memorial Tonka Kováča - Solčany/Zlatno a spatky