12/2015

  • pečeni vanočnych oplatok

07/2015

  • Zlomisková dolina, Východná Vysoká, Svišťovka, Brnčalka

06/2015

  • Regionálny zraz KST v Tesároch

05/2015

  • Lakšáre cyklo - cykloturistika po Záhorí

02/2015

  • Skialp v Tríbečskom pohorí - Vlčica, Tríbeč